alhamdulillah lulus ^^

Hoorraayyy!!!

Syukur alhamdulillah atas segala petunjuk, pertolongan, kemudahan, kasih sayang, dan ridha Allah SWT akhirnya aq lulus juga.. ^^

Continue reading

Advertisements

Tawakkal kepada Allah

Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (Al-Maidah[5]:23)

Tawakkal, menurut Al-Ghozali adalah penyandaran hati hanya kepada al-wakil (yang ditawakkali) semata. Sedangkan menurut Al-Munawi, tawakkal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran (diri) kepada yang ditawakkali. Continue reading

Sifat Penghuni Surga

Penghuni surga adalah orang yang memiliki empat sifat:

Pertama, orang yang tergolong dalam al-awwab (bertaubat) artinya kembali kepada Allah, dari durhaka menuju taat dan dari terlena menuju terjaga.

Ubaid bin Umair mengatakan: “Yang dimaksud orang yang kembali adalah orang yang ingat dosa-dosanya, lalu meminta ampun atas perbuatannya kepada Allah”. Sementara Said bin Musayyib berkata: “Orang yang kembali adalah orang yang berbuat dosa, lalu dia bertaubat dan berbuat dosa lagi, lalu bertaubat lagi”. Continue reading

Sifat Penghuni Neraka

Hamba yang dimasukkan ke dalam neraka Jahanam memiliki enam sifat:

  1. tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah dan hak-Nya, kafir terhadap Islam, tauhid, nama dan sifat Allah serta kafir terhadap rasul, malaikat, kitabullah dan akhirat.
  2. memusuhi dan memerangi kebenaran.
  3. tidak mau berbagi kebahagiaan, baik terhadap dirinya sendiri dengan taat dan mendekatkan diri kepada Allah maupun kebajikan kepada orang lain, sehingga sama sekali tidak memiliki catatan amal baik. Continue reading

Orang-orang yang didoakan oleh malaikat

Allah SWT berfirman, “Sebenarnya (malaikat – malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah – perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka dan yang dibelakang mereka, dan mereka tidak memberikan syafa’at melainkan kepada orang – orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati – hati karena takut kepada-Nya” ( Al Anbiyaa’ [21]:26-28 )

Berikut adalah orang – orang yang didoakan oleh para malaikat : Continue reading