Hamba yang dimasukkan ke dalam neraka Jahanam memiliki enam sifat:

  1. tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah dan hak-Nya, kafir terhadap Islam, tauhid, nama dan sifat Allah serta kafir terhadap rasul, malaikat, kitabullah dan akhirat.
  2. memusuhi dan memerangi kebenaran.
  3. tidak mau berbagi kebahagiaan, baik terhadap dirinya sendiri dengan taat dan mendekatkan diri kepada Allah maupun kebajikan kepada orang lain, sehingga sama sekali tidak memiliki catatan amal baik.
  4. hal ketiga ditambah dengan memusuhi orang lain, berlaku kejam dan menzalimi orang lain, baik dengan lidah maupun tangan.
  5. senantiasa bimbang ketika menentukan sikap.
  6. mempersekutukan Allah dan menjadikan selain Allah sebagai tuhan yang disembah dan dipuja-puja.

Sifat-sifat buruk manusia mempunyai 3 pangkal kesalahan yaitu:

  1. takabbur, yang menjerumuskan iblis kepada kehinaan abadi.
  2. serakah, yang mengeluarkan Adam dari surga.
  3. dengki, yang menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya sendiri (Qabil membunuh Habil).

Barangsiapa dijauhkan dari ketiga hal tersebut, maka dia jauh dari seluruh dosa. Dosa kafir (kufur) timbul dari takabbur, dosa maksiat timbul dari ketamakan, dan dosa zalim timbul dari hasud.

(Disadur dari Al-Fawaid, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s